Tin mới
Họ tên Nguyễn Thị Hương
Năm sinh 1945
Chức vụ
Giới tính Không xác định
Email
Địa chỉ 10 A5 TT Viện sốt rét, Lương Thế Vinh,..., HN
Cơ quan công tác Viện sốt rét Hà Nội
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 35530047
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1968
Năm kết thúc 1974
Tại cơ quan / trường UK
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có