Tin mới
Họ tên Nguyễn Văn Khiêm
Năm sinh 1951
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 54 Đinh Tiên Hoàng, Hải Phòng
Cơ quan công tác Cty cấp nước Hải Phòng
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 031 3738411
Di động 0912233098
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1968
Năm kết thúc 1974
Tại cơ quan / trường CVUT
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hải Phòng
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có