Tin mới
Họ tên Nguyễn Thọ Liễn
Năm sinh 1945
Chức vụ
Giới tính Nam
Email tholien@yahoo.com
Địa chỉ
Cơ quan công tác ĐH thương mại Hà Nội
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 38531992
Di động 0913231225
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường UK
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có