Tin mới
Họ tên Nguyễn Viết Lượng
Năm sinh 1951
Chức vụ
Giới tính Nam
Email vietluong1411@yahoo.com
Địa chỉ 14 ngõ 333, Phố Vọng, ..., HN
Cơ quan công tác Cty Điện lực Hà Nội
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 36280578, 22181919
Di động 01239692346
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1968
Năm kết thúc 1974
Tại cơ quan / trường VSSE
Thuộc thành phố Plzen
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có