Tin mới
Họ tên Nguyễn Xuân Nhị
Năm sinh 1951
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 1 ngõ 219 Nguyễn Ngọc Nại, ..., HN
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan ĐHBK Hà Nội
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 35652572
Di động 0989082160
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1968
Năm kết thúc 1974
Tại cơ quan / trường VAAZ
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có