Tin mới
Họ tên Nguyễn Thị Phương Thảo
Năm sinh 1951
Chức vụ
Giới tính Không xác định
Email nhtuan103@yahoo.com
Địa chỉ N8 B, số 18 Khu Trung Hòa-Nhân Chính, Hà Nội
Cơ quan công tác Viện CN & MT, Viện KHCNVN
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan 38362398
Điện thoại nhà 35569391
Di động 0914114689
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1968
Năm kết thúc 1974
Tại cơ quan / trường UK
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Xin các anh, chị gửi thông tin bổ sung, ảnh cho hội và khẳng định lại việc đăng ký hội viên qua email: do.honza@hoivietsec.org.vn Chân thành cảm ơn.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có