Tin mới
Họ tên Đỗ Doãn Châu
Năm sinh 1932
Chức vụ Giám đốc
Giới tính Nam
Email dochau32@yahoo.com
Địa chỉ 1 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cơ quan công tác Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam
Địa chỉ cơ quan (đã nghỉ hưu)
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 38243921
Di động 0983654986
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1973
Năm kết thúc 1975
Tại cơ quan / trường VSMU
Thuộc thành phố Bratislava
Chuyên ngành Hội họa
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có