Tin mới
Họ tên Vũ Thị Nhung
Năm sinh 1955
Chức vụ
Giới tính Không xác định
Email vunhungDC@yahoo.com
Địa chỉ 9/12/8 Nguyễn Phúc Lai, ..., HN
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0914605957
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1972
Năm kết thúc 1978
Tại cơ quan / trường UJEP
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành ???
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Đề nghị bạn bổ sung thêm thống số và gửi ảnh. Xin cảm ơn
Đã có thẻ hội viên
Chưa có