Tin mới
Họ tên Nguyễn Thúy Bình
Năm sinh 1955
Chức vụ
Giới tính Không xác định
Email Binh1955@yahoo.com
Địa chỉ 9/12/8 Nguyễn Phúc Lai, ..., HN
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0904306081
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1972
Năm kết thúc 1980
Tại cơ quan / trường UJEP
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Đề nghị bạn bổ sung thông số và gửi kèm ảnh. Xin cảm ơn
Đã có thẻ hội viên
Chưa có