Tin mới
Họ tên Nguyễn Mạnh Cần
Năm sinh ????
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 52 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0975135681
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1973
Năm kết thúc 1979
Tại cơ quan / trường CVUT
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Máy
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Đề nghị bạn bổ sung thông số và gửi kèm ảnh. Xin cảm ơn
Đã có thẻ hội viên
Chưa có