Tin mới
Họ tên Nguyễn Đình Hòa
Năm sinh 1955
Chức vụ
Giới tính Nam
Email hoa@vietha.com.vn
Địa chỉ 62 Đội Nhân, ...., Hà Nội
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0903405093
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1972
Năm kết thúc 1980
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố Kosice
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Đề nghị bạn bổ sung thông số và gửi kèm ảnh. Xin cảm ơn
Đã có thẻ hội viên
Chưa có