Tin mới
Họ tên Nguyễn Phú Gia
Năm sinh 1955
Chức vụ
Giới tính Nam
Email gianp@evn.com.vn
Địa chỉ 16/12/67 Tô Ngọc Vân
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 0962001995
Di động 0913270327
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1972
Năm kết thúc 1983
Tại cơ quan / trường VSP
Thuộc thành phố Kosice
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Đề nghị bạn bổ sung thông số và gửi kèm ảnh. Xin cảm ơn
Đã có thẻ hội viên
Chưa có