Tin mới
Họ tên Vũ Thị Việt Hoa
Năm sinh 1955
Chức vụ
Giới tính Không xác định
Email vvhoa-sbc@yahoo.com
Địa chỉ 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0904144780
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1973
Năm kết thúc 1978
Tại cơ quan / trường VSE
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Kinh tế
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Đề nghị bạn bổ sung thông số và gửi kèm ảnh. Xin cảm ơn
Đã có thẻ hội viên
Chưa có