Tin mới
Họ tên Lê Quốc Hùng
Năm sinh 1948
Chức vụ
Giới tính Nam
Email hunglq114@yahoo.com
Địa chỉ Cổ Nhuế, ..., Hà Nội
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0913599726
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1976
Năm kết thúc 1980
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Đề nghị bạn bổ sung thông số và gửi kèm ảnh. Xin cảm ơn
Đã có thẻ hội viên
Chưa có