Tin mới
Họ tên Đậu Hoàn Đô
Năm sinh 1955
Chức vụ
Giới tính Nam
Email dauhd@yahoo.com
Địa chỉ 6 Đội Nhân, ..., Hà Nội
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0913393367
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1973
Năm kết thúc 1980
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố Ostrava
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Đề nghị bạn bổ sung thông số và gửi kèm ảnh. Xin cảm ơn
Đã có thẻ hội viên
Chưa có