Tin mới
Họ tên Lê Quang
Năm sinh 1955
Chức vụ
Giới tính Nam
Email ietc@hn.vnn.vn
Địa chỉ 104 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0913223160
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1972
Năm kết thúc 1979
Tại cơ quan / trường VAAZ
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Đề nghị bạn bổ sung thông số và gửi kèm ảnh. Xin cảm ơn
Đã có thẻ hội viên
Chưa có