Tin mới
Họ tên Nguyến Ngọc Linh
Năm sinh 1987
Chức vụ
Giới tính Nam
Email love_or_notthing@yahoo.com
Địa chỉ
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0933426099
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hải Phòng
Thông tin thêm Bạn hãy bổ sung thêm địa chỉ nhà riêng và nơi làm việc. Xin cảm ơn
Đã có thẻ hội viên
Chưa có