Tin mới
Họ tên Trần Duy Thanh
Năm sinh 1974
Chức vụ
Giới tính Nam
Email duythanhcjsc@yahoo.com
Địa chỉ
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động +84913000631
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Bạn Thanh (nebo Thành?) cung cấp thêm cho chúng tôi ngày sang và về CH Séc, địa chỉ nhà riêng và nơi công tác. Xin cảm ơn
Đã có thẻ hội viên
Chưa có