Tin mới
Họ tên Huỳnh Văn Thanh
Năm sinh 1954
Chức vụ
Giới tính Nam
Email thanhhv1954@yahoo.com
Địa chỉ 282A/21 Nguyễn Chi Phương, Q. 10 - TP.HCM
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 0866522136
Di động 0983547200
Công tác Công tác
Năm bắt đầu 1986
Năm kết thúc 1989
Tại cơ quan / trường Nhà máy Zetor
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành Chế tạo máy
Thuộc chi hội Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có