Tin mới
Họ tên Lý Thị Bích
Năm sinh 1955
Chức vụ
Giới tính Không xác định
Email
Địa chỉ 18T1, phòng 410 Lê Văn Lương, Trung Hòa-Nhân Chính
Cơ quan công tác Cty liên doanh Bohemia crystal Hà Nội
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 62512382
Di động 0904240981
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1972
Năm kết thúc 1977
Tại cơ quan / trường ĐH hóa kỹ thuật
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Hóa Silicat
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có