Tin mới
Họ tên Trương Thanh Hải
Năm sinh 1960
Chức vụ
Giới tính Nam
Email tthai@moet.edu.vn
Địa chỉ 173 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, HN
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0903288769
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1978
Năm kết thúc 1984
Tại cơ quan / trường CVUT
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Chế tạo máy
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có