Tin mới
Họ tên Lê Hồng
Năm sinh
Chức vụ PGĐ cty tư nhân
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 507 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, HN
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 38241562
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1979
Năm kết thúc 1984
Tại cơ quan / trường ĐSQ VN tại Tiệp Khắc
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Bí thư thứ nhất, trưởng ban QLHNghề
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có