Tin mới
Họ tên Phạm Thị Mai
Năm sinh 1955
Chức vụ
Giới tính Không xác định
Email
Địa chỉ P502 E5 khu Nam Thăng Long, HN
Cơ quan công tác Viện hóa
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan 37564308
Điện thoại nhà 37588451
Di động 0982034527
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1972
Năm kết thúc 1979
Tại cơ quan / trường ĐH hóa kỹ thuật
Thuộc thành phố Pardubice
Chuyên ngành Hóa kỹ thuật
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có