Tin mới
Họ tên Phạm Quốc Dũng
Năm sinh 1962
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác Cty thiết bị giáo dục 1
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan 36231116
Điện thoại nhà
Di động 0913503769
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1979
Năm kết thúc 1984
Tại cơ quan / trường VSCHT
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Hóa kỹ thuật
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có