Tin mới
Họ tên Bùi Hoàng Ngân
Năm sinh 1948
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ Dãy H1, số 12, ngõ 319 đường Tam Trinh, HN
Cơ quan công tác Cục phục vụ đoàn ngoại giao BNG
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 36337369
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1968
Năm kết thúc 1972
Tại cơ quan / trường Học viện A. Zapotocký
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành Tiếng Séc
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có