Tin mới
Họ tên Doãn Hoàng Hải
Năm sinh
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 27 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, HN
Cơ quan công tác Vụ châu Âu, BNG
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan 37992511
Điện thoại nhà 37192785
Di động 0903423000
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 2001
Năm kết thúc 2005
Tại cơ quan / trường VSE
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Kinh tế quốc dân
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có