Tin mới
Họ tên Nguyễn Phi Việt
Năm sinh 1952
Chức vụ GĐ Trung tâm ĐL&KĐ chất lượng
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 20/14 đường Nguyễn Huy Tự, tp. Hà Tĩnh
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 3855635
Di động 0903427447
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có