Tin mới
Họ tên Nguyễn Văn Bình
Năm sinh 1957
Chức vụ Phó TGĐ cty KSTM Hà Tĩnh
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 3/15 đường Nguyễn Huy Tự, tp. Hà Tĩnh
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 2210393
Di động 0913294327
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có