Tin mới
Họ tên Đoàn Văn Thanh
Năm sinh 1952
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 37 Lý Tự Trọng, tổ 15, p. Bắc hà, tp. Hà Tĩnh
Cơ quan công tác Xí nghiệp Titan Thạch Hà
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 3855608
Di động 0913544667
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có