Tin mới
Họ tên Nguyễn Văn Đoàn
Năm sinh 1956
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác KD vật tư nông nghiệp
Địa chỉ cơ quan p. Nam Hà, tp. Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 3881166
Di động 0982342196
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có