Tin mới
Họ tên Đinh Lê Lợi
Năm sinh 1964
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 17/15 p. Nguyễn Du, tp. Hà Tĩnh
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 3852524
Di động 0913357564
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có