Tin mới
Họ tên Đặng Văn Sơn
Năm sinh 1967
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ tổ 12, p. Tân Giang, tp. Hà Tĩnh
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 3882386
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có