Tin mới
Họ tên Trương Quang Hoa
Năm sinh 1956
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 17 Hải Thượng Lãn Ông, tp. Hà Tĩnh
Cơ quan công tác Cty CP in Thăng Long
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0914449213
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có