Tin mới
Họ tên Hoàng Trung Thông
Năm sinh 1960
Chức vụ Tổng thư ký
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác Hội DN vừa và nhỏ Hà Tĩnh
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có