Tin mới
Họ tên Phạm Thị Lương
Năm sinh 1965
Chức vụ
Giới tính Không xác định
Email
Địa chỉ 100 đường Nguyễn Huy Tự, tp. Hà Tĩnh
Cơ quan công tác Cty giống cây trồng Hà Tĩnh
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có