Tin mới
Họ tên Trịnh Hồng Phong
Năm sinh 1953
Chức vụ Giáo viên
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ tx. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Cơ quan công tác TT GDTX HNDN Hồng Lĩnh,
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 3835169
Di động 01684270092
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có