Tin mới
Họ tên Phan Văn Danh
Năm sinh 1950
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 247 Nguyễn Ái Quốc, tx. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 3382764
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có