Tin mới
Họ tên Văn Hùng
Năm sinh 1986
Chức vụ sinh viên
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ tổ 16 khu 4 p. Hưng Thanh, tp Hạ Long, Quảng Ninh
Cơ quan công tác Khoa ITP ĐH Bách khoa Hà Nội
Địa chỉ cơ quan Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 0333648293
Di động 0975902547
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Quảng Ninh
Thông tin thêm Chưa cung cấp ảnh, thời gian bên Séc
Đã có thẻ hội viên
Chưa có