Tin mới
Họ tên Hoàng Thị Thanh Lê
Năm sinh 1940
Chức vụ Hội viên danh dự
Giới tính Không xác định
Email
Địa chỉ 296 Lê Lai, p. Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng
Cơ quan công tác Phó giám đốc Nhà máy len Hải Phòng
Địa chỉ cơ quan Hải Phòng
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 031 3836165
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1956
Năm kết thúc 1966
Tại cơ quan / trường VSCHT
Thuộc thành phố Pardubice
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hải Phòng
Thông tin thêm Sang TK 10.1956 Prumyslová skola textilní 1957-1961, Dvur Králové n/L VSCHT Pardubice (1961-1966) Hội viên danh dự Hội hữu nghị Việt - Séc
Đã có thẻ hội viên
Chưa có