Tin mới
Họ tên Hoàng Thế Ngọc
Năm sinh 1953
Chức vụ Hội viên danh dự
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 404, A3 Khương Thượng, p. Trung Tự, Đống Đa, HAN
Cơ quan công tác Vinaconex, Bộ xây dựng
Địa chỉ cơ quan Láng Hạ, Hà Nội
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 35744151
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1955
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường Prumyslová skola
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm sang TK 8.8.1955 Hội viên danh dự Hội hữu nghị Việt - Séc
Đã có thẻ hội viên
Chưa có