Tin mới
Họ tên Nguyễn Xuân Bảo
Năm sinh 1932
Chức vụ Hội viên danh dự
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 107 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cơ quan công tác Viện nguyên cứu thiết kế ĐMTX, Tổng cục đường sắt
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 35620357
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1955
Năm kết thúc 1960
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố Ceská Trebová
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Cao đẳng đường sắt tại Ceská Trebová 1956-1960 Hội viên danh dự Hội hữu nghị Việt - Séc
Đã có thẻ hội viên
Chưa có