Tin mới
Họ tên Ninh Văn Miển
Năm sinh 1939
Chức vụ Hội viên danh dự
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 50 ngõ 141, Nguyễn Khang, Cầu Giấy, HAN
Cơ quan công tác Công ty điện tử Hà Nội (Hanel)
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động ..7844458
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1956
Năm kết thúc 1974
Tại cơ quan / trường CVUT
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Elektrotechnická prumyslová skola Pardubice (1957-1961) Fakulta elektrotechnická CVUT Praha CSAV (nghiên cứu sinh 1970-1974) Hội viên danh dự Hội hữu nghị Việt - Séc
Đã có thẻ hội viên
Chưa có