Tin mới
Họ tên Trần Gia Khiêm
Năm sinh 1938
Chức vụ Hội viên danh dự
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ phòng 402, K5, p. Bách Khoa, Hai Bà Trưng, HAN
Cơ quan công tác Đại học bách khoa Hà Nội
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 38680707
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1956
Năm kết thúc 1960
Tại cơ quan / trường Vyssí prumyslová skola
Thuộc thành phố Pardubice
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Sang TK 10.1956 Hội viên danh dự Hội hữu nghị Việt - Séc
Đã có thẻ hội viên
Chưa có