Tin mới
Họ tên Huỳnh Thị Liễu
Năm sinh 1939
Chức vụ Hội viên danh dự
Giới tính Không xác định
Email
Địa chỉ 404, A3 TT Khương Thượng, p. Trung Tự, Hà Nội
Cơ quan công tác Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 353744151?
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1956
Năm kết thúc 1960
Tại cơ quan / trường Vyssí prumyslová skola
Thuộc thành phố Pradubice
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Sang TK 10.1956 Hội viên danh dự Hội hữu nghị Việt - Séc
Đã có thẻ hội viên
Chưa có