Tin mới
Họ tên Nguyễn Đình Chất
Năm sinh 1934
Chức vụ Hội viên danh dự
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 406, B4 p. NGhĩa Tân, Cầu Giấy, HAN
Cơ quan công tác Vụ phó, Ban nông nghiệp TW Đảng
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 38362549
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1955
Năm kết thúc 1960
Tại cơ quan / trường ???
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Sang TK năm 1955 Hội viên danh dự Hội hữu nghị Việt - Séc
Đã có thẻ hội viên
Chưa có