Tin mới
Họ tên Nguyễn Thị Bảng
Năm sinh 1937
Chức vụ Hội viên danh dự
Giới tính Không xác định
Email dinhgiatruong@yahoo.com
Địa chỉ 582 đường Bưởi, ..., Hà Nội
Cơ quan công tác Đại học bách khoa Hà Nội
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 38326766
Di động 0915340005
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1955
Năm kết thúc 1966
Tại cơ quan / trường CVUT
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Sang TK 8.1955 Hội viên danh dự Hội hữu nghị Việt - Séc
Đã có thẻ hội viên
Chưa có