Tin mới
Họ tên Nguyễn Bích Nga
Năm sinh 1944
Chức vụ Hội viên danh dự
Giới tính Không xác định
Email
Địa chỉ P401, D1 Giảng Võ, ..., Hà Nội
Cơ quan công tác Vụ KHCN&CVSP Bộ NN&PTNT
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 38351381
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1956
Năm kết thúc 1960
Tại cơ quan / trường Trường thiếu nhi
Thuộc thành phố Chrastava
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm sang TK 7.1956 Hội viên danh dự Hội hữu nghị Việt - Séc
Đã có thẻ hội viên
Chưa có