Tin mới
Họ tên Nguyễn Hoàng Yến
Năm sinh 1945
Chức vụ Hội viên danh dự
Giới tính Nam
Email hoangyennguyendr@yahoo.com
Địa chỉ 5A3, 197 Ngõ Quỳnh, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HAN
Cơ quan công tác Cục môi trường, Bộ TN&MT
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 38632046
Di động 0912669690
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1956
Năm kết thúc 1971
Tại cơ quan / trường VSCHT
Thuộc thành phố Pardubice
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm sang TK 17.7.1956 Nhà thiếu nhi Việt Nam, Chrastava 1956-1959 Trung cấp hóa học Pardubice 1959-1962 Đại học hóa VSCHT Pardubice 1962-1968, TS hóa học Pardubice 1968-1971 Hội viên danh dự Hội hữu nghị Việt - Séc
Đã có thẻ hội viên
Chưa có