Tin mới
Họ tên Vũ Thị Dung
Năm sinh 1953
Chức vụ
Giới tính Không xác định
Email dungvtcse@gmail.com
Địa chỉ 35 Lò Sũ, Hà Nội
Cơ quan công tác Cty Khoa học công nghệ phần mềm
Địa chỉ cơ quan 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Điện thoại cơ quan 3 7914958
Điện thoại nhà 38247668
Di động 0912732384
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1970
Năm kết thúc 1976
Tại cơ quan / trường ČVUT
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Vô tuyến điện
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Hội điện ČVUT
Đã có thẻ hội viên
Chưa có