Tin mới
Họ tên Nguyễn Văn Ổn
Năm sinh 1950
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 4, ngách 196/8 ngõ 196 đường Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 38337471
Di động 0915939347
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1969
Năm kết thúc 1974
Tại cơ quan / trường UK
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có